Logo Broekhuis Rijs Advisering
Zoeken
Afbeelding homepage
Drachten-Noord: uitbreiding winkelcentrum

Het winkelcentrum Noorderpoort vervult een belangrijke rol in de verzorgingsstructuur van Drachten en omgeving. Sommige ondernemers willen graag uitbreiden, en tevens zijn er veel gegadigden voor nieuwe vestiging. Door het vrijkomen van het naastgelegen busstation ontstaat fysiek ruimte voor uitbreiding. Zowel voor een vastgoedeigenaar als voor de gemeente hebben we hier adviezen uitgebracht.

Opdrachtgever:

particuliere ondernemer Drachten

Bureaugegevens


Broekhuis Rijs Advisering
Wederik 1
9801 LX Zuidhorn
Telefoon: (0594) 528358
Fax: (0594) 528487
Internet: www.broekhuisrijs.nl