Logo Broekhuis Rijs Advisering
Zoeken
Afbeelding homepage
Zoutkamp: horeca

In opdracht van de gemeente De Marne is onderzocht in hoeverre er ruimte in de markt aanwezig is voor het toevoegen van horeca-aanbod in een bepaalde subbranche. Hiertoe is per deelsector van de horeca het aanbod in beeld gebracht. Vervolgens zijn berekeningen gemaakt en is een kwalitatieve analyse uitgevoerd, waarna een gefundeerd advies gegeven kon worden.

Opdrachtgever:

Gemeente De Marne

Bureaugegevens


Broekhuis Rijs Advisering
Wederik 1
9801 LX Zuidhorn
Telefoon: (0594) 528358
Fax: (0594) 528487
Internet: www.broekhuisrijs.nl