Logo Broekhuis Rijs Advisering
Zoeken
Afbeelding homepage
Haren: update Distributie Planologisch Onderzoek

De economische recessie geeft aanleiding om het detailhandelsbeleid en de geplande uitbreiding van het winkelareaal nog eens kritisch te onderzoeken, in opdracht van de gemeente Haren. Door mogelijke nieuwbouw in het centrumgebied ontstaat een compact centrum, waarbij het ruimtelijk gezien mogelijk wordt om eventueel een supermarkt dichter naar het centrum te verhuizen. Hierdoor kan elders een knelpunt worden opgelost.

Opdrachtgever:

Gemeente Haren

Bureaugegevens


Broekhuis Rijs Advisering
Wederik 1
9801 LX Zuidhorn
Telefoon: (0594) 528358
Fax: (0594) 528487
Internet: www.broekhuisrijs.nl