Logo Broekhuis Rijs Advisering
Zoeken
Afbeelding homepage
Grou: actualisatie detailhandelsbeleid

In opdracht van de gemeente Boarnsterhiem is het aanbod aan detailhandel in Grou onderzocht. Vooral de structuur van het aanbod in dit watersportdorp en een mogelijke nieuwe locatie zijn hierbij nader onderzocht.

Opdrachtgever:

Gemeente Boarnsterhiem

Bureaugegevens


Broekhuis Rijs Advisering
Wederik 1
9801 LX Zuidhorn
Telefoon: (0594) 528358
Fax: (0594) 528487
Internet: www.broekhuisrijs.nl