Logo Broekhuis Rijs Advisering
Zoeken
Afbeelding homepage
Winschoten: detailhandels- en parkeermonitor

In opdracht van de gemeente Oldambt zijn in het centrumgebied van Winschoten bezoekers ondervraagd over hun bezoekmotieven aan Winschoten. Door dit op verschillende momenten uit te voeren kan in kaart gebracht worden hoe dit zich verder ontwikkelt. Tevens is tijdens dit onderzoek een parkeerdrukmeting uitgevoerd op alle parkeerterreinen in en rondom het centrumgebied. In beide onderzoeken is onderscheid aangebracht tussen de Nederlandse en de Duitse bezoekers.

Opdrachtgever:

Gemeente Oldambt

Bureaugegevens


Broekhuis Rijs Advisering
Wederik 1
9801 LX Zuidhorn
Telefoon: (0594) 528358
Fax: (0594) 528487
Internet: www.broekhuisrijs.nl