Logo Broekhuis Rijs Advisering
Zoeken
Afbeelding homepage
Ameland

In opdracht van de gemeente Ameland hebben wij een detailhandelsstructuurvisie voor het eiland opgesteld. Omdat de situatie op een toeristisch eiland nogal verschilt van die op het vasteland hebben wij een uitgebreide consumentenenquête verricht onder zowel bewoners als toeristen. Op basis van onder andere de uitkomsten van dit onderzoek hebben wij voor het eiland totaal, en voor de kernen afzonderlijk, een heldere visie voor de gewenste detailhandelsstructuur opgesteld.

  

Opdrachtgever:

Gemeente Ameland

Bureaugegevens


Broekhuis Rijs Advisering
Wederik 1
9801 LX Zuidhorn
Telefoon: (0594) 528358
Fax: (0594) 528487
Internet: www.broekhuisrijs.nl