Logo Broekhuis Rijs Advisering
Zoeken
Afbeelding homepage
Ter Apel

Voor de mogelijke herontwikkeling van een locatie in het centrum van Ter Apel hebben wij een private partij geadviseerd. Na op basis van een ruimtelijk-economische analyse van het centrum de mogelijkheden van herontwikkeling van de locatie te hebben vastgesteld, is de eigenaar door ons geadviseerd om het vastgoed onder te brengen in een bredere ruimtelijke ontwikkeling. Hiervoor  hebben wij de eigenaar geadviseerd het onroerende goed aan een ontwikkelaar te verkopen. Wij hebben de eigenaar vervolgens geadviseerd over de beleggingswaarde van het onroerende goed.

  

Opdrachtgever:

Bureaugegevens


Broekhuis Rijs Advisering
Wederik 1
9801 LX Zuidhorn
Telefoon: (0594) 528358
Fax: (0594) 528487
Internet: www.broekhuisrijs.nl