Logo Broekhuis Rijs Advisering
Zoeken
Afbeelding homepage
Winsum: actualisatie detailhandelsbeleid

In opdracht van de gemeente Winsum hebben wij een actualisatie verricht van het bestaande detailhandelsbeleid. Naast een actuele berekening van de distributieve marktruimte zijn wij vooral ingegaan op de kwalitatieve mogelijkheden ter verbetering van het centrum van Winsum. Hierbij is aandacht besteed aan nieuwe ontwikkelingslocaties, branchering, bereikbaarheid en parkeren, en profilering van het centrum. De aanbevelingen hebben wij vervolgens vertaald in concrete projecten  waarmee de gemeente en de overige betrokken partijen ( waaronder vastgoedeigenaren en ondernemers)  aan de slag kunnen.

  

Opdrachtgever:

Gemeente Winsum

Bureaugegevens


Broekhuis Rijs Advisering
Wederik 1
9801 LX Zuidhorn
Telefoon: (0594) 528358
Fax: (0594) 528487
Internet: www.broekhuisrijs.nl