Logo Broekhuis Rijs Advisering
Zoeken
Afbeelding homepage
Vries: haalbaarheidsonderzoek herstructurering centrum

Vries is een relatief kleine kern in het noorden van Drenthe. De gemeente zet zich in voor een krachtig geconcentreerd winkelgebied, zodat zoveel mogelijk voorzieningen behouden kunnen worden voor de plaats. Op dit moment kent Vries een versnipperd winkelaanbod, alsmede enkele verkeersproblemen. Wij hebben onderzocht op welke wijze het centrum zo sterk mogelijk gemaakt kan worden. Sommige ondernemers stoppen op termijn, terwijl andere juist graag willen uitbreiden.  De komende jaren neemt het potentieel voor de detailhandel iets toe door woningbouw in Vries Oost. Uitbreiding en verplaatsing van enkele winkels wordt mogelijk gemaakt door een procesmatige samenwerking tussen de gemeente en de woningbouwvereniging.  Wij adviseren de gemeente Tynaarlo met betrekking tot de concretisering en uitvoering van de plannen. Zo wordt de meest optimale oplossing voor Vries neergezet.

  

Opdrachtgever:

Bureaugegevens


Broekhuis Rijs Advisering
Wederik 1
9801 LX Zuidhorn
Telefoon: (0594) 528358
Fax: (0594) 528487
Internet: www.broekhuisrijs.nl