Logo Broekhuis Rijs Advisering
Zoeken
Afbeelding homepage
Eelde: ontwikkeling centrumplan

In het verleden zijn in Eelde diverse plannen ontwikkeld voor een herstructurering van het centrumgebied. Om diverse redenen zijn deze plannen niet tot ontwikkeling gekomen. Vooral de lastige eigendomstructuur speelde hierin een niet onbelangrijke rol. In opdracht van de gemeente hebben wij eerst onderzocht waar de knelpunten voor een toekomstig ontwikkelplan lagen. Vervolgens is een aanvang genomen met de opzet van een realistisch nieuwbouwplan voor het centrumgebied. Hierbij zijn diverse partijen betrokken, zoals vastgoedeigenaren, projectontwikkelaars, de woningbouwcorporatie, ondernemers en de gemeente. Mede door deze procesmatige aanpak, waarbij zoveel mogelijk partijen gehoord en zo nodig betrokken worden, zijn inmiddels de eerste stappen voor daadwerkelijke realisatie gezet.

  

Opdrachtgever:

Gemeente Tynaarlo

Bureaugegevens


Broekhuis Rijs Advisering
Wederik 1
9801 LX Zuidhorn
Telefoon: (0594) 528358
Fax: (0594) 528487
Internet: www.broekhuisrijs.nl