Logo Broekhuis Rijs Advisering
Zoeken
Afbeelding homepage
Kamer van Koophandel Friesland: koopstromenonderzoek provincie Friesland

In opdracht van de KvK in Friesland hebben wij in de tweede helft van 2007 een grootschalig Koopstromenonderzoek uitgevoerd. Hieraan hebben behalve de KvK ook de provincie Friesland en 14 gemeenten in Friesland deelgenomen, waaronder Leeuwarden, Smallingerland, Sneek en Heerenveen. In totaal zijn bijna 14.000 vraaggesprekken afgenomen, zowel telefonisch als op straat. Hierdoor is het mogelijk geworden om naast kwantitatieve ook kwalitatieve informatie te verkrijgen. Het onderzoek geeft inzicht in het koopgedrag van de consument; gevraagd is onder meer naar waar de klanten hun boodschappen halen, welke boodschappen ze dan halen, hoe vaak ze dat doen en met welk vervoermiddel.  Tevens is onderzoek gedaan naar de koopmotieven; een belangrijke vraag hierbij is waarom de consument kiest voor een bepaalde locatie voor het doen van zijn aankopen.

  

Opdrachtgever:

Kamer van Koophandel Friesland

Bureaugegevens


Broekhuis Rijs Advisering
Wederik 1
9801 LX Zuidhorn
Telefoon: (0594) 528358
Fax: (0594) 528487
Internet: www.broekhuisrijs.nl