Logo Broekhuis Rijs Advisering
Zoeken
Afbeelding homepage
Zuidwolde: procesmanagement centrumplan

De kern Zuidwolde staat al enige jaren stil in de ontwikkeling van haar centrumfunctie. Hoewel er wel private initiatieven zijn, komen deze moeizaam van de grond. Op basis van een detailhandelsstructuurvisie van DTB voor de gemeente De Wolden geven wij als gemeentelijk projectleider nu invulling aan het toekomstige centrum van Zuidwolde. In overleg met private partijen, ontwikkelende partijen, supermarktorganisaties en overige detaillisten worden op dit moment concrete projecten in het centrum uitgewerkt en vormgegeven.

  

Opdrachtgever:

Gemeente De Wolden

Bureaugegevens


Broekhuis Rijs Advisering
Wederik 1
9801 LX Zuidhorn
Telefoon: (0594) 528358
Fax: (0594) 528487
Internet: www.broekhuisrijs.nl