Logo Broekhuis Rijs Advisering
Zoeken
Afbeelding homepage
Zwaagwesteinde: onderzoek en procesmanagement centrumontwikkeling

In opdracht van de gemeente Dantumadeel hebben wij een toekomstvisie opgesteld voor het gehele centrum van de kern Zwaagwesteinde. In de brede centrumontwikkeling is onder andere een visie ontwikkeld op detailhandel, sport, medische voorzieningen, de brede school, sociaal culturele voorzieningen, bedrijventerreinontwikkeling en de inrichting van de openbare ruimte. Parallel met de ontwikkelingsvisie is de haalbaarheid in beeld gebracht. In opdracht van de gemeente voeren wij nu als intermediair de procesregie tussen de gemeente, de woningstichting, ontwikkelende partijen, de provincie en diverse private partijen.

  

Opdrachtgever:

Gemeente Dantumadeel

Bureaugegevens


Broekhuis Rijs Advisering
Wederik 1
9801 LX Zuidhorn
Telefoon: (0594) 528358
Fax: (0594) 528487
Internet: www.broekhuisrijs.nl