Logo Broekhuis Rijs Advisering
Zoeken
Afbeelding homepage
Gemeente Heerenveen
Projecten voor Gemeente Heerenveen

Heerenveen: beleidsvisie Perifere Detailhandel


In opdracht van de gemeente Heerenveen hebben wij een perifere detailhandelsnota (PDV-nota) opgesteld. Heerenveen is een gemeente waar veel ontwikkelingen gaande zijn, onder andere langs de A-7 en de A-32. Bovendien bestaan voor het centrumgebied en ...lees meer

Heerenveen: structuurvisie


Voor het centrumgebied van Heerenveen worden diverse grootschalige projecten ontwikkeld, waarbij vastgoedpartijen, de gemeente en de woningbouwcorporatie zijn betrokken. Een onderdeel van de centrumplannen is de vergroting en de verplaatsing van de s...lees meer

Heerenveen Molenplein: doorrekening economische effecten


De gemeente Heerenveen is in samenwerking met een aantal marktpartijen bezig het Molenplein te herontwikkelen. Onderdeel van het plan is de bouw van een aantal appartementen, alsmede de herplaatsing van een supermarkt. Tevens zal er een parkeergarage...lees meer

Bureaugegevens


Broekhuis Rijs Advisering
Wederik 1
9801 LX Zuidhorn
Telefoon: (0594) 528358
Fax: (0594) 528487
Internet: www.broekhuisrijs.nl